Word sakha- (masculine, "friend"):

  Sg. Pl.
Nom. sakha sakharo
Acc. sakharaj sakharo
Gen. sakhino sakhinaj
Dat. sakhino sakhinaj
Ins. sakhina sakharehi
Abl. sakhina/sakharasma sakharehi
Loc. sakhe sakharesu
Voc. sakha sakharo